Jak zapisać plik?
 1. System ratownictwa medycznego (0,4 MB)
 2. Algorytm - oparzenia 1 (0,1 MB)
 3. Algorytm - oparzenia 2a (0,1 MB)
 4. Algorytm - oparzenia 2b (0,1 MB)
 5. Algorytm - oparzenia 3 (0,1 MB)
 6. Miejscowe lecznie oparzeń (0,1 MB)
 7. Postępy w leczeniu oparzeń (0,2 MB)
 8. Oparzenia dzieci (0,1 MB)
 9. Urazy cieplne 1 (0,1 MB)
 10. Urazy cieplne 2 (0,1 MB)
 11. Urazy cieplne 3 (0,1 MB)
 12. Ciężkie oparzenia (0,2 MB)
 13. Oparzenia - pierwsza pomoc (0,2 MB)
 14. Przeszczepy skóry (0,1 MB)
 15. Oparzenia - literatura (0,1 MB)
 16. Algorytm - hipotermia (0,1 MB)
 17. Hipotermia (2,0 MB)
 18. Porażenie prądem elektrycznym (0,1 MB)
 19. Nagłe utraty przytomności (0,4 MB)
 20. Alergia na jady owadów (0,1 MB)
 21. Zaburzenia rytmu serca (1,4 MB)
 22. Wstrząs (0,5 MB)
 23. Ostra niewydolność serca (0,7 MB)
 24. Ostra niewydolność serca 2 (0,4 MB)
 25. ALS (0,6 MB)


 26. Test (2,9 MB)
 27. Test - niewydolność oddechowa (2,0 MB)