Jak zapisać plik?
  1. Wykaz dokumentów do Izb Lekarskich (0,1 MB)
  2. Zaświadczenie lekarskie o możliwości pracy (0,1 MB)
  3. Wniosek W-1 - ograniczone prawo wykonywania zawodu (0,2 MB)
  4. Wniosek - przyznanie miejsca na staż (0,1 MB)


  5. Miejsca stażowe na Mazowszu (0,7 MB)
  6. Mapa miejsc stażowych w Warszawie (0,3 MB)


  7. Okręgowe Izby Lekarskie