Jak zapisać plik?
 1. Anatomia (1,0 MB)
 2. Anatomia 2 (1,8 MB)
 3. Wady wzroku (0,2 MB)
 4. Jaskra (0,1 MB)
 5. Jaskra 2 (0,1 MB)
 6. Jaskra 3 (0,9 MB)
 7. Jaskra wtórna (0,2 MB)
 8. Retinopatia cukrzycowa (0,1 MB)
 9. Retinopatia cukrzycowa 2 (2,7 MB)
 10. Lasery (0,1 MB)
 11. Promieniowanie laserowe (0,6 MB)
 12. Lasery w okulistyce (0,7 MB)
 13. Bezpieczeństwo w pracy z laserami (3,7 MB)
 14. Urazy (0,2 MB)
 15. Urazy 2 (3,5 MB)
 16. Tamponada_wewnetrzna (0,2 MB)
 17. Odwarstwienie (7,2 MB)
 18. Degeneracje tapetoretinalne (0,6 MB)
 19. Neurookulistyka (1,2 MB)
 20. Zaćma - operacje (0,7 MB)


 21. Przykładowe pytania na egzamin (0,1 MB)
 22. Przykładowe pytania na egzamin 2 (0,1 MB)
 23. Odpowiedzi do giełdy (0,2 MB)