Jak zapisać plik?
Materiały z IV roku
 1. Racjonalna antybiotykoterapia (0,3 MB)
 2. POZ (0,1 MB)
 3. Urazy (0,2 MB)
 4. Nowotwory układu moczowego (0,1 MB)
 5. Dziecko - zdrowe (0,1 MB)
 6. Dziecko - chore (0,3 MB)
 7. Infekcje układu oddechowego (0,2 MB)
 8. Chory przewlekle (0,1 MB)
 9. Badania dodatkowe (0,1 MB)
 10. Szczepionki skojarzone (0,1 MB)
 11. Profilaktyka (0,1 MB)


 12. Przykładowe pytania (0,1 MB)
 13. Przykładowe pytania 2 (0,1 MB)
 14. Przykładowe pytania na egzamin (0,1 MB)
 15. Przykładowe pytania na egzamin 2 (0,1 MB)


 16. Test 2008 (0,1 MB)
 17. Test 2009 (0,1 MB)
 18. Test 2009 II (3,3 MB)


 19. Test egzaminacyjny na specjalizację (9,0 MB)