Jak zapisać plik?
 1. Astma (0,8 MB)
 2. Leczenie astmy (1,6 MB)
 3. GruĽlica (0,1 MB)
 4. Epidemiologia gruĽlicy (1,8 MB)
 5. Diagnostyka gruĽlicy (1,2 MB)
 6. POChP (1,4 MB)
 7. Inhalatory i POChP (0,4 MB)
 8. OBPS (1,9 MB)
 9. Zakażenia układu oddechowego (6,9 MB)
 10. Zapalenia płuc (5,2 MB)
 11. Atypowe zapalenia płuc (4,6 MB)
 12. Leczenie zakażen układu oddechowego (0,1 MB)
 13. Choroby opłucnej (2,8 MB)
 14. Niewydolno¶ć oddechowa (0,1 MB)
 15. Stany zagrożenia życia (1,7 MB)
 16. Badania diagnostyczne (4,9 MB)
 17. Nowotwory (0,8 MB)


 18. Przykładowe pytania - dr D±browski (0,1 MB)
 19. Przykładowe pytania - dr Domagała (0,1 MB)
 20. Przykładowe pytania - dr Nasiłowski (0,1 MB)
 21. Przykładowe pytania - dr Mazurek (0,1 MB)