Jak zapisać plik?
Materiały z IV roku
Materiały z VI roku
 1. Zaparcie (0,4 MB)
 2. Biegunki (1,9 MB)
 3. Przewlekłe biegunki (1,4 MB)
 4. Ostra niewydolność nerek (1,5 MB)
 5. Przewlekła niewydolność nerek (0,2 MB)
 6. Przewlekła niewydolność nerek 2 (0,1 MB)
 7. ZUM (0,3 MB)
 8. Nadciśnienie tętnicze u dzieci (0,2 MB)
 9. Żółtaczki (0,1 MB)
 10. Hepatologia (0,1 MB)
 11. Zakażenia górnych dróg oddechowych (3,5 MB)
 12. Choroby przewlekłe układu oddechowego (1,3 MB)
 13. Zaburzenia rytmu (0,7 MB)
 14. Sepsa i niewydolność krąźenia (0,3 MB)
 15. Zapalenia mięśnia serca (0,4 MB)
 16. Ciąża (0,1 MB)
 17. Wady serca (0,5 MB)
 18. Wady serca 2 (0,5 MB)
 19. Zaburzenia rytmu serca u dzieci (0,1 MB)
 20. Zespół hemolityczno-mocznicowy (0,1 MB)
 21. Zespół Schoenleina-Henocha (0,1 MB)
 22. SLE (0,1 MB)
 23. Kalendarz szczepień 2009 (0,2 MB)
 24. Astma - wytyczne (2,6 MB)


 25. Wejściówka - Działdowska (0,1 MB)
 26. Wejściówka - Działdowska 2 (0,1 MB)
 27. Wejściówka - Marszałkowska (0,1 MB)