Jak zapisać plik?
 1. Badanie neurologiczne (0,2 MB)
 2. Układ czuciowy (0,1 MB)
 3. Choroby demielinizacyjne (0,1 MB)
 4. Choroby nerwowo-mięśniowe (0,1 MB)
 5. Choroby nerwowo-mięśniowe 2 (0,5 MB)
 6. Choroby rdzenia (0,1 MB)
 7. Drżenie (0,1 MB)
 8. Drżenie - zdjecia z wykladu (1,9 MB)
 9. Miastenia (0,1 MB)
 10. Miastenia 2 (1,6 MB)
 11. Nerwy czaszkowe (0,1 MB)
 12. Ostry ból głowy (0,1 MB)
 13. Zawroty głowy (0,1 MB)
 14. Padaczka (0,1 MB)
 15. Nakłucie lędźwiowe (0,1 MB)
 16. Uszkodzenia nerwów (0,1 MB)
 17. Uszkodzenia układu obwodowego (0,1 MB)
 18. Polineuropatie (0,1 MB)
 19. Zaburzenia snu (0,1 MB)
 20. Udary (0,1 MB)
 21. Udary 2 (0,1 MB)
 22. Choroby otępienne (0,1 MB)
 23. Choroba Alzheimera (0,1 MB)
 24. Choroba Parkinsona (0,1 MB)
 25. Choroba Picka (0,1 MB)
 26. Choroba Wilsona (0,2 MB)
 27. Ataksje (0,1 MB)
 28. Mielinoliza mostu (0,1 MB)
 29. Zespół Kennedy'ego (0,1 MB)
 30. SLA (2,8 MB)
 31. Zaburzenia rytmu i omdlenia (0,7 MB)
 32. Zaburzenia wyższych czynności nerwowych (0,1 MB)
 33. Neuropatie obwodowe (1,7 MB)
 34. Choroby układu pozapiramidowego (0,3 MB)


 35. Zestawienie zespołów neurologicznych (0,1 MB)
 36. Wykłady (0,5 MB)


 37. Pytania na wejściówkę (0,1 MB)
 38. Pytania różne (0,1 MB)
 39. Pytania 2 (0,1 MB)


 40. TESTY