Jak zapisać plik?
 1. Plan 2009 (0,8 MB)
 2. Symptomatologia (0,1 MB)
 3. Anginy (0,1 MB)
 4. Beztlenowce (0,1 MB)
 5. Biegunki (0,1 MB)
 6. Dur (0,1 MB)
 7. Gorączka (0,1 MB)
 8. Neuroinfekcje (0,1 MB)
 9. Choroby odzwierzęce (0,1 MB)
 10. Choroby odzwierzęce 2 (0,6 MB)
 11. Kleszcze (4,6 MB)
 12. Pasożyty (0,1 MB)
 13. Pasożyty 2 (0,1 MB)
 14. Tężec (0,1 MB)
 15. Wstrząs (0,1 MB)
 16. Żółtaczki (0,1 MB)
 17. Epidemiologia WZW (0,7 MB)
 18. WZW (0,3 MB)
 19. WZW 2 (0,1 MB)
 20. WZW 3 (0,1 MB)
 21. WZW B (0,1 MB)
 22. WZW C (0,1 MB)
 23. Leczenie WZW C (1,1 MB)
 24. Diagnostyka WZW (0,7 MB)
 25. Diagnostyka chorób wątroby (0,2 MB)
 26. Niewydolność wątroby (0,2 MB)
 27. Zaburzenia hematologiczne (0,1 MB)
 28. ZOMR (0,1 MB)
 29. HIV (0,1 MB)
 30. HIV 2 (1,3 MB)
 31. AIDS (0,1 MB)
 32. Strona internetowa z filmami o HIV/AIDS
 33. Herpes (0,3 MB)
 34. Diagnostyka giardiozy (0,1 MB)
 35. Diagnostyka (0,1 MB)
 36. Diagnostyka molekularna (0,8 MB)
 37. Badanie kału (0,3 MB)
 38. Epidemiologia (0,1 MB)
 39. Intensywna terapia (0,1 MB)
 40. Leczenie objawowe (0,1 MB)
 41. Leczenie przyczynowe (0,1 MB)
 42. Immunoprofilaktyka (0,1 MB)
 43. Wirusy (0,7 MB)
 44. Systematyka wirusów (0,5 MB)
 45. Ameryka południowa (0,4 MB)
 46. Bąblowiec - notatki (0,1 MB)
 47. Autoimmunizacja (0,3 MB)
 48. Mechanizmy uszkodzenia komórek (1,4 MB)
 49. Limfadenopatie (0,1 MB)
 50. Szczepienia (1,0 MB)
 51. Bioterroryzm (0,2 MB)
 52. Zestawienie chorób zakaźnych (0,1 MB)
 53. Choroby zakaźne w ciąży (0,1 MB)
 54. Analiza białek płynu mózgowo-rdzeniowego (0,3 MB)


 55. Notatki (1,2 MB)


 56. Tematy egzaminacyjne (1,7 MB)
 57. Pytania (0,1 MB)
 58. Pytania 2 (0,1 MB)
 59. Pytania 3 (0,1 MB)
 60. Pytania do prof. Cianciary (0,1 MB)
 61. Pytania do prof. Marczynskiej (0,1 MB)
 62. Pytania do prof. Zaborowskiego (0,1 MB)
 63. Pytania do prof. Wiercińskiej-Drapało (0,1 MB)