Jak zapisać plik?
 1. Prawdopodobieństwo (0,2 MB)
 2. Techniki (0,5 MB)
 3. Skrining genetyczny (0,1 MB)
 4. Wstęp do cytogenetyki (0,1 MB)
 5. Cytogenetyka (0,2 MB)
 6. Cytogenetyka kliniczna (0,4 MB)
 7. Chromosomowe podstawy dziedziczenia (0,1 MB)
 8. Dziedziczenie monogenowe (0,1 MB)
 9. Odstępstwa od dziedziczenia monogenowego (0,1 MB)
 10. Choroby poligenowe (0,5 MB)
 11. Abberacje chromosomalne (0,1 MB)
 12. Diagnostyka molekularna (0,5 MB)
 13. Małe anomalie (0,1 MB)
 14. Diagnostyka prenatalna (0,4 MB)
 15. Poradnictwo genetyczne (0,2 MB)
 16. Niedosłuch (0,7 MB)
 17. Genetyczne zaburzenia słuchu (1,5 MB)
 18. Upośledzenie umysłowe (0,5 MB)
 19. Wady cewy nerwowej (0,4 MB)
 20. Wady metabolizmu (0,8 MB)
 21. Teratologia (0,9 MB)
 22. Genetyka nowotworów (1,5 MB)
 23. Leczenie chorób genetycznych (0,1 MB)
 24. Farmakogenetyka (0,9 MB)


 25. Przykładowe pytania na egzamin (0,1 MB)
 26. Przykładowe pytania na egzamin 2 (0,7 MB)