Jak zapisać plik?
  1. Stany naglące w diabetologii (0,2 MB)
  2. Insulinoterapia (0,5 MB)
  3. Materiały dodatkowe (0,1 MB)
  4. Leki przeciwcukrzycowe (0,1 MB)


  5. Formularz historii choroby (0,5 MB)
  6. Wytyczne jak pisać historie choroby (1,4 MB)


  7. Przykładowe pytania na kolokwium (0,1 MB)