Jak zapisać plik?
 1. Antybiotyki (0,2 MB)
 2. Antybiotyki 2 (0,1 MB)
 3. Antybiotyki 3 (0,1 MB)
 4. Antybiotyki 4 (0,1 MB)
 5. Betalaktamy (0,2 MB)
 6. Betalaktamy 2 (2,6 MB)
 7. Penicyliny (0,1 MB)
 8. Aminoglikozydy (0,3 MB)
 9. Cefalosporyny (0,1 MB)
 10. Chinolony (0,1 MB)
 11. Chloramfenikol (0,1 MB)
 12. Makrolidy (0,1 MB)
 13. Sulfonamidy (0,2 MB)
 14. Tetracykliny (0,3 MB)
 15. Nowe antybiotyki (0,1 MB)
 16. Układ pokarmowy (0,1 MB)
 17. Choroba wrzodowa (0,2 MB)
 18. Choroba wrzodowa 2 (0,1 MB)
 19. Leczenie zaparć (0,1 MB)
 20. Hormony (0,4 MB)
 21. Hormony płciowe (1,1 MB)
 22. Receptory (0,1 MB)
 23. Farmakokinetyka (0,4 MB)
 24. Oksazolidyny (4,0 MB) 25. NT (0,1 MB)
 26. NT 2 (0,1 MB)
 27. NT 3 (0,1 MB)
 28. NT 4 (1,0 MB)
 29. NT 5 (2,6 MB)
 30. Diuretyki (0,3 MB)
 31. Diuretyki 2 (0,1 MB)
 32. Diuretyki 3 (0,1 MB)
 33. ACE-I (0,6 MB)
 34. ACE-I 2 (0,1 MB)
 35. Ca blokery (0,4 MB)
 36. Ca blokery 2 (0,1 MB)
 37. Antagoniści AT1 (0,1 MB)
 38. Antagoniści AT1 - wskazania (0,1 MB)
 39. ChNS (0,1 MB)
 40. ChNS 2 (0,5 MB)
 41. ChNS 3 (0,1 MB)
 42. ChNS 4 (0,1 MB)
 43. Niewydolność serca (1,4 MB)
 44. Niewydolność serca 2 (0,5 MB)
 45. NYHA (0,1 MB)
 46. Azotany (0,1 MB)
 47. Azotany 2 (0,1 MB)
 48. Betamimetyki (0,1 MB)
 49. Leki naczyniowe (1,2 MB)
 50. Leki antyagregacyjne (0,1 MB)
 51. Leki przeciwzakrzepowe (0,8 MB)
 52. Leki przeciwzakrzepowe 2 (0,2 MB)
 53. Heparyny (0,1 MB)
 54. Doustne antykoagulanty (0,1 MB)
 55. Leki fibrynolityczne (0,1 MB)
 56. Fibrynoliza (0,1 MB)
 57. Leki przeciwkrwotoczne (0,1 MB)
 58. Leki antyarytmiczne (0,1 MB)
 59. Leki hipoglikemizujące (1,2 MB)
 60. Leki hipoglikemizujące 2 (0,1 MB)
 61. Leki hipolipemizujące - statyny (1,2 MB)
 62. Układ adrenergiczny (0,1 MB)
 63. Układ adrenergiczny 2 (0,3 MB)
 64. Układ PWSP (0,2 MB)
 65. Układ PWSP 2 (1,0 MB)
 66. Układ WSP (0,2 MB)
 67. Układ WSP 2 (0,8 MB)
 68. Układ oddechowy (0,1 MB)
 69. Metyloksantyny (0,2 MB)
 70. Zalecenia GOLD (0,3 MB)
 71. Równowaga pH (0,2 MB)
 72. Wykłady (1,0 MB)
 73. Wykłady 2 (0,8 MB)
 74. Terapia (0,1 MB)
 75. Grupy leków (0,1 MB) 76. NLPZ (0,1 MB)
 77. NLPZ 2 (0,1 MB)
 78. NLPZ 3 (0,1 MB)
 79. NLPZ 4 (0,1 MB)
 80. NLPZ 5 (0,1 MB)
 81. Opioidy (0,2 MB)
 82. Opioidy 2 (0,1 MB)
 83. Opioidy 3 (0,1 MB)
 84. Terapia bólu (0,1 MB)
 85. Terapia bólu 2 (0,9 MB)
 86. Znieczulanie (0,1 MB)
 87. Narkotyki (0,1 MB)
 88. Amfetamina (0,1 MB)
 89. Uzależnienia (0,4 MB)
 90. Uzależnienia 2 (0,2 MB)
 91. Słowniczek slangu (0,1 MB)
 92. Lęk (0,3 MB)
 93. Leki anksjolityczne (1,2 MB)
 94. Leki anksjolityczne 2 (0,2 MB)
 95. Leki anksjolityczne 3 (0,1 MB)
 96. Leki anksjolityczne 4 (0,2 MB)
 97. Leki uspokajające (1,6 MB)
 98. Benzodiazepiny (0,1 MB)
 99. Zaburzenia afektywne (0,6 MB)
 100. Leki antydepresyjne (0,1 MB)
 101. Antydepresanty (2,4 MB)
 102. Schizofrenia (3,7 MB)
 103. Leki antypsychotyczne (1,3 MB)
 104. Neuroleptyki (1,5 MB)
 105. Neuroleptyki 2 (0,2 MB)
 106. Neuroleptyki 3 (0,3 MB)
 107. Alzheimer (0,1 MB)
 108. Leki przeciwpadaczkowe (0,1 MB)
 109. Alergologia (0,7 MB)
 110. Leki przeciwhistaminowe (0,2 MB)
 111. Leki przeciwhistaminowe 2 (0,2 MB)
 112. Alergiczne stany nagłe (0,1 MB)
 113. Farmakogeriatria (0,1 MB) 114. Receptura (0,2 MB)
 115. Receptura - dr Niewada (3,5 MB)
 116. Przykładowa receptura (0,1 MB)
 117. Kolokwia (0,1 MB)
 118. Kolokwium 1 (0,1 MB)
 119. Kolokwium 2 (0,1 MB)
 120. Kolokwium 3 (0,1 MB)
 121. Kolokwium 4 (0,1 MB)
 122. dr Gajewska I (0,1 MB)
 123. dr Gajewska II (0,1 MB)
 124. dr Gajewska III (0,1 MB)


 125. Przykładowe pytania - dr Bałkowiec (0,1 MB)
 126. Przykładowe pytania - prof. Członkowski (0,1 MB)
 127. Przykładowe pytania prof. Płaźnik (0,1 MB)


 128. TESTY