Jak zapisać plik?
 1. Dezynfekcja (0,1 MB)
 2. Spis mikrobów (0,1 MB)
 3. Barwienie (1,0 MB)
 4. Diagnostyka mikrobiologiczna (0,2 MB)
 5. Wirusy (0,3 MB)
 6. Wirusy RNA (0,4 MB)
 7. Wirusy DNA (1,3 MB)
 8. Wirusy RNA 2 (0,4 MB)
 9. Antybiotyki (0,2 MB)
 10. Antybiotyki klasyfikacja (0,1 MB)
 11. Oporoność (1,2 MB)
 12. Leptospiroza (0,3 MB)
 13. Bakterie beztlenowe (0,5 MB)
 14. Zakażenia baztlenowcami (0,1 MB)
 15. Zakaźenia przewodu pokarmowego (0,1 MB)
 16. Pseudomonas (1,0 MB)
 17. Diagnostyka gruźlicy (0,8 MB)
 18. Gruźlica pozapłucna (0,3 MB)
 19. Chlamydia (1,0 MB)
 20. Zakażenia grzybicze (0,5 MB)
 21. Cancidas (0,7 MB)
 22. Szczepionki (0,4 MB)
 23. Powtórki do kolokwium (0,1 MB)


 24. Pytania z kolokwium I (0,1 MB)


 25. Przykładowy test - nowa forma egzaminu od 2009 (0,1 MB)
 26. Katedra Mikrobiologii - strona z przykładowymi testami


 27. Materiały na zaliczenie pracowni (35,9 MB)


 28. Przykładowe pytania na zerówkę (0,1 MB)
 29. Przykładowe pytania na egzamin (0,1 MB)
 30. Pytania z egzaminu 2005 (0,1 MB)
 31. Pytania z egzaminu 2006 (0,1 MB)
 32. Pytania z egzaminu 2007 (0,1 MB)


 33. Opracowane tematy egzaminacyjne (0,7 MB)


 34. Bakterie GRAM (-) - opracowanie (0,1 MB)
 35. Gronkowce i paciorkowce - opracowanie (0,1 MB)
 36. Zakażenia naczyniowe - opracowanie (0,1 MB)
 37. Zakażenia wrodzone - opracowanie (0,1 MB)
 38. Egzotoksyny - opracowanie (0,1 MB)