Jak zapisać plik?
 1. Hemoglobina (0,1 MB)
 2. Klasyfikacja enzymów (0,1 MB)
 3. Lipidy (3,4 MB)
 4. Lipidy 2 (3,5 MB)
 5. Trawienie (0,9 MB)
 6. Synteza puryn i pirymidyn (0,1 MB)


 7. Wykłady (1,2 MB)
 8. Materiały powtórkowe (0,6 MB)


 9. Różne pytania z kartkówek (0,1 MB)
 10. Przykładowe pytania na 2 kolokwium IIWL (0,1 MB)
 11. Przykładowe pytania na 3 kolokwium (0,1 MB)


 12. Egzamin 2008 IIWL (0,1 MB)
 13. Przykładowe pytania na egzamin (0,2 MB)